Festival Impact – Huisregels

Om het voor iedereen feestelijk te houden, heeft Stichting Impact enkele huisregels opgesteld, die nageleefd dienen te worden:

 • Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het evenemententerrein: film- en andere professionele opnameapparatuur (zonder voorafgaande toestemming van de organisatie), (alcoholhoudende) dranken, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, (vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Kleine wegwerpcamera’s en amateurapparatuur zijn o.v.b. toegestaan.
 • Parkeer je fiets/motorvoertuig niet op de belangrijkste looproutes maar op de daarvoor aangewezen plaatsen. Deze kunnen anders verwijderd worden i.v.m. veiligheid.
 • Er wordt geen alcohol verkocht aan jongeren onder de 18 jaar. Bij twijfel over leeftijd wordt er gevraagd naar legitimatie.
 • Zorg voor een geldig legitimatiebewijs.
 • Op en rondom het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van en de handel in drank en drugs van toepassing.
 • De minimale leeftijd om het Impact Saterday Dance te mogen betreden is 16 jaar, legitimatie is verplicht. De Impact Sunday Special is toegankelijk voor alle leeftijden.
 • Bezoekers worden verzocht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van o.a. beveiligings-/bewakingspersoneel en organisatiemedewerkers.
 • Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei letsel of schades ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers. Hieronder wordt ook o.a. diefstal/vermissingen verstaan.
 • Tijdens het evenement worden (foto-)opnames gemaakt. Bezoekers geven bij betreding van het evenemententerrein stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 • De organisatie en haar vrijwilligers hebben een herkenbaar polsbandje om en/of t-shirt aan.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen.